Shell: ropa za každou cenu!

20.03.2012 21:05

Olomoucká skupina dnes započala v Olomouci celosvětově probíhající kampaň - Shell: ropa za každou cenu!

Kampaň se věnuje likvidaci životního prostředí v deltě Nigeru, kde dochází k únikům ropy, přičemž hlavní těžební společností je společnost Shell. Ze všech úniků na tomto území dohromady vyteklo už 9 milionů barelů ropy, což je 10x více, než během havárie v Mexickém zálivu v r. 2010 (za její způsobení se firma, která vrt v Mexickém zálivu vlastnila, zavázala uhradit 20 miliard dolarů).

 

Ropa společnosti Shell, v deltě Nigeru, vytékala více než 10 týdnů. Program OSN pro životní prostředí odhadl rehabilitaci území na 25 roků a zdůraznil, že musí být zřízen speciální fond s částkou 1 miliardy dolarů, aby bylo možné zahájit plošné čištění.

Obyvatelé se již nemohou živit rybolovem, ani zemědělstvím. Dýchají znečistěný vzduch. 75% venkovských obyvatel nemá přístup k nezávadné vodě.

Proto Amnesty International požaduje, aby společnost Shell:

- uznala svoji odpovědnost

- zaplatila 1 miliardu dolarů jako počáteční vklad potřebný k vytvoření nezávislého fondu na vyčištění zamořeného území (pozn. zisk společnosti Shell je 18 miliard dolarů/rok)

- vyčistila všechny ropné skvrny v deltě Nigeru