Setkání skupiny 21. dubna 2010

22.04.2010 08:04

Ve středu 21. 4. 2010 proběhlo plánované setkání naší skupinky v kavárně Betánii.

Během hodinové diskuze jsme se seznámili s průběhem valné hromady, která proběhla na Toulcově dvoře v Praze ve dnech 9. - 11. 4. 2010 a zejména se strategickým plánem Amnesty International na období let 2011 až 2013 a s plány české Amnesty International ohledně programu Vzdělávání k lidským právům, do kterého by se naše skupina chtěla intenzivně zapojit.

 

Nechyběla ani diskuze o plánované adopci vězně svědomí, a rozhodli jsme se, že adoptujeme některého z vězňů z Demokratické republiky Kongo.