Setkání dobrovolníků v Oucmanicích

17.11.2011 09:31

Vážení příznivci,

o víkendu 12. a 13. 11. tohoto roku se členové naší skupiny zúčastnili amnesťácké akce – setkání dobrovolníků v ekoncentru PALETA v Oucmanicích u Chocně. V tomto velice příjemném prostředí plném nejrůznějších zvířátek jako byl například Oslík Ámos, jsme se setkali s mnoha našimi kamarády z řad aktivistů Amnesty.

Na programu bylo několik vyprávění o cestách do zahraničí, doprovázená fotografiemi z Rakouska, Gruzie, Indie a také Jemenu.

Jako velice zajímavé a přínosné můžeme také ocenit workshopy na téma nadcházejícího Maratónu psaní dopisů, kde si připomeneme některé nespravedlivě vězněné vězně svědomí a jak je již tradicí v Amnesty International, budeme psát dopisy na jejich podporu. V Olomouci bude tato akce konána 6. 12. 2011 a budeme Vás informovat o podrobnostech.

Jako další, a neméně zajímavý, workshop můžeme zmínit program Vzdělávání k lidským právům naší české sekce Amnesty, který byl věnován především tématu diskriminace ve školách.

Velice oceňujeme rovněž přednášku pracovníka nevládní organizace In IUSTITIA, která se jako první svého druhu v České republice zabývá problematikou násilí z nenávisti v celé její šířce.

Věříme, že se podobné akce budou každoročně opakovat. Přidejte se k nám, a účastněte se jich také, spolu s námi.