Hrozná zpráva přišla z Georgie!

24.09.2011 08:58

Po mučivém zpoždění téměř čtyř hodin byl v Georgii v USA popraven Troy Davis, a to i přes vážné pochyby ohledně jeho viny. Přestože Amnesty International zachovává neutrální stanovisko ohledně konstatování, zda Troy Davis byl nebo nebyl vinen, vykonání trestu smrti ukazuje na jediné: úřady disponují ohromnou (až strašlivou) mocí nad životem a smrtí.

 

Troy Davis byl odsouzen za vraždu policisty Marka MacPhaila, ale mnoho svědků měnilo své výpovědi. Přesto, ani Nejvyšší soud USA nevyhověl obhájcům Troye Davise o upuštění od výkonu hrdelního trestu.

 

Troy Davis měl mnoho podporovatelů nejen z řad Amnesty International. Mnoho podporovatelů bylo i v naší české Amnesty. Jedním z nejaktivnějších byla například Královéhradecká skupina. Mnoho podpisů pod petiční archy ale přišlo i z řad široké veřejnosti napříč celou ČR. Bohužel, případ právě Troye Davise ukazuje, že naše snaha není vždy korunována úspěchem.

 

Jak sám Troy Davis řekl: "Ten zápas nekončí se mnou. Ten zápas je za všechny ty Troye Davise, kteří přišli  přede mnou, je za všechny ty, kteří přijdou po mě."

 

Prosím, uctěme památku Troye Davise a Marka MacPhaila a obraťme naši pozornost zpět, k boji za zrušení trestu smrti. Cesta k jeho zrušení bude sice ještě daleká, ale mi věříme, že nakonec bude úspěšná.