Beseda o lidských právech v Číně

22.11.2006 10:13

Olomoucká skupina Amnesty International uspořádala ve středu 29. listopadu 2006 besedu o problematice lidských práv v Číně. Beseda se konala na Katedře politologie a evropských studií FF UPOL. Coby hosté vystoupili Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D. z Katedry asijských studií FF UPOL a nezávislý reportér Jakub Šmíd. Zajímavou cestou seznámili účastníky besedy se svými pohledy na téma lidská práva v Číně. Nepochybujeme, že jejich přednáška a následná bouřlivá debata představovala pro všechny značné obohacení.

 

beseda o Číně