Amnesty slaví!

27.05.2011 20:36

Je to neuvěřitelné, ale je tomu tak. Amnesty International slaví své 50. narozeniny.

Dobou, kdy byla Amnesty založena byl svět studené války a světem soupeření v kosmické technologii a kdy šimpanz Ham byl prvním živým tvorem dopraveným do vesmíru, za čtyři měsíce po té ho následoval Jurij Gagarin. V NDR zahájili stavbu Berlínské zdi a v Moskvě odstranili z mauzolea ostatky J.V.Stalina. R. 1961 byla éra Elvise Presleyho, a v lednu tohoto roku složil demokrat J. F. Kennedy přísahu jako 35. prezident USA. U nás v tehdejším Československu byl prezidentem Antonín Novotný, tento rok bylo postaveno vodní dílo Orlík a český chemik (rodák z Prostějova) Otto Wichterle vyrobil první měkké kontaktní čočky.

Během svého působení se Amnesty International podařilo osvobodit přes 44.000 nespravedlivě vězněných lidí, její členové napsali více jak 20.000 urgentních apelů a vůbec největší nárůst zaznamenala členská základna a tedy aktivní zájem lidí o dodržování lidských práv. Organizace vypracovala přes 17.000 dokumentů a zpráv o lidských právech a zasadila se o zrušení trestu smrti ve více jak 50. zemích.

To jsou úspěchy, které svědčí o potřebnosti Amnesty i v dnešní době - době, ve které se odehrávají převratné změny, svědčící o touze po svobodě. Jsme svědky demokratizačních procesů v severní Africe, i v mnoha arabských zemích, ale zároveň vnímáme existenci mnoha odolávajících režimů, porušujícím i ta nejzákladnější lidská práva.

Proto, oslavte s námi úspěchy, kterých Amnesty za padesát let své činnosti dosáhla, a pojďte s námi dál. Braňme lidská práva i nadále - společně!

 

Olomoucká skupina by se ráda připojila k poděkování všem, kteří se jakkoli zapojili do práce Amnesty ve snaze vytvořit lepší a spravedlivější svět.

Děkujeme