Smlouva o obchodu se zbraněmi schválena

09.04.2013 17:46

Valné shromáždění OSN 2. dubna 2013 drtivou většinou schválilo Smlouvu o obchodu se zbraněmi, která by měla zabránit přesunu konvenčních zbraní do zemí, kde hrozí jejich použití v rozporu s mezinárodním humanitárním právem – tedy tam, kde by s největší pravděpodobností sloužily ke genocidě, zločinům proti lidskosti nebo válečným zločinům. Proti se postavily pouze Írán, Severní Korea a Sýrie.

 „Svět na tuto historickou smlouvu čekal dlouhou dobu,“ nechali se slyšet zástupci Amnesty International přítomní na konferenci OSN v New Yorku. Jednání na půdě OSN o možné smlouvě regulující mezinárodní přesuny zbraní totiž probíhala již sedmým rokem, snaha Amnesty International o vytvoření právně závazných pravidel pro obchod se zbraněmi ale dokonce sahá až do 90. let. Po 20 let hrála AI významnou roli v celém procesu a neúnavně lobovala u vlád a politiků. Také česká sekce AI i s Olomouckou skupinou učinila problematiku kontroly mezinárodního obchodu se zbraněmi jedním ze svých klíčových témat a s akcí ZBRANĚ POD KONTROLOU! se připojila k celosvětové kampani.

AI sice připouští, že nedosáhla naplnění všech svých požadavků (např. munice není plně zahrnuta do ustanovení smlouvy), zároveň ale dodává, že smlouva v současném znění obsahuje řadu silných pravidel, která mohou v budoucnu sloužit jako základ pro další vyjednávání a změny.

 „Když si uvědomíme, jak obrovské ekonomické zájmy i politická moc jsou ve hře pro výrobce a vývozce zbraní, je tato smlouva uznáním jak občanským společnostem, které bojovaly za záchranu lidských životů a zmírnění lidského utrpení, tak vládám, které jejich volání vyslyšely.“

Widney Brownová, ředitelka Oddělení mezinárodního práva Amnesty International