Sakineh Mohammadi - žena, která by měla být ukamenována

23.07.2010 18:12

 

Během posledních pár dní, a možná i kvůli mezinárodnímu tlaku, máme po sérii prohlášení členů íránské vlády informace protichůdné informace o právní situaci Sakineh Mohammadí, a nevíme zda bude ukamenována. Je nezbytné, aby íránské úřady oficiálně vyjasnily, jaký je aktuální stav Sakineh Mohammadí. Do té doby nemůžeme vyloučit, že Sakineh Mohammadí byla ukamenována.

 

Mohammmadí Sakineh Ashtiani, matka dvou dětí, je ve vězení od roku 2005. V květnu 2006 byla odsouzena k 99 ranám bičem za „nedovolený vztah“ se dvěma muži. Následně byla odsouzena k trestu smrti ukamenováním.

 

U soudu dva z pěti soudců prohlásili její nevinu a řekli, že byla odsouzena k bičování, a že o ní neexistují dostatečné důkazy o cizoložství. Nicméně, ostatní tři soudci, včetně předsedy soudu, ji shledali vinnou na základě „znalosti soudce“, principu íránského zákona, který umožňuje soudci, aby rozhodl o vině obviněného, a to i v případě neexistence čirých nebo přesvědčivých důkazů.

 

Podepište prosím petici adresovanou íránskému prezidentovi (www.es.amnesty.org/actua/acciones/iran-lapidacion-mujer/)