Petice za zlepšení dopravy do zdravotnických zařízení v Jihoafrické republice

20.04.2011 10:29

Olomoucká skupina byla oslovena našimi přátely z Amnesty International Jihoafrické republiky s prosbou, aby se připojila k petici za zlepšení dopravy do zdravoitnických zařízení.

Petice je adresována ministrovi dopravy JAR a konstatuje, že pro mnoho lidí s HIV nebo jinými chronickými nemocemi, žijících ve vzdálených a ekonomicky marginalizovaných oblastech JAR je obtížné, a často nemožné, aby měly pravidelný přístup ke komplexní zdravotní péči. Dopad je zvláště závažný pro venkovské ženy.

Petice vyzývá:

- k věnování zvláštní pozornosti na dopravní potřeby žen chudých, venkovských komunit

- k řešení této agendy s regionálními ministry

- zajištění, aby spolu s provinčními ministry zajistil, že nemocnice a kliniky budou přístupné pro chudé, venkovské komunity.

 

Prosím, připojte se spolu s námi a podepište petici.

Děkujeme

 

www.amnesty.org.za/index.php/petition-transport?view=petition&id=12