Petice na ochranu běloruských vězňů svědomí.

23.04.2011 17:29

Amnesty International vyzývá k propuštění běloruských aktivistů a novinářů, kteří byli obviněni z "organizování masových nepokojů" z 19. prosince 2010. Demonstrace byly na protest proti volebním výsledkům.

Přes 700 lidí bylo zadrženo za účast na demonstraci. Většina z nich byla propuštěna poté, co obdržela nějaké správní sankce. Nicméně, klíčoví politici, aktivisté a novináři zůstávají ve vazbě. Zdá se, že se jedná o úmyslné jednání vlády, která chce zastavit opozici.

2. března t.r. Aleksander Atroszczenkau, mluvčí Andreje Sannikaua (jeden z kandidátů na prezidenta), byl odsouzen ke čtyřem rokům ve vězení za účast na prosincových demonstracích. Jeho manželka, Daria Korsak, novinářům řekla, že ve stejný den jí manžel v soudní síni řekl, že byl mučen KGB ve vazebním centru v Minsku. Řekl, že po uložení pout byl nucen stát hodiny v nepohodlných polohách, a vykonávat tělesná cvičení bez oděvu. Řekl, že maskovaní muži v poutech ho drželi ve velmi bolestivých polohách. Daria Korsak si stěžovala úřadu generálního prokurátora v souvislosti s mučením jejího manžela důstojníky KGB.

 

Alaksiej Michalewicz byl propuštěn 19. února. 28. února svolal tiskovou konferenci, během níž hovořil o mučení a pronásledování, která zažil jak on, tak i další zadržení. Uvedl také, že pětkrát nebo šestkrát denně byla u každého vězně provedena osobní kontrola,která spočívala v tom, že se vězni museli postavit nohama roztaženými roztaženými od sebe tak, že následná chůze byla velmi bolestivá. Také se vězni museli úplně svléct a zůstat v místnosti o asi  10 ° C zhruba 40 minut.

Amnesty International se obává, že všichni zadržení vězni, včetně Andreje Sannikau, mohou být ještě předmětem mučení a násilí. Sannikaova matka, která se 4. března pokusila doručit balíček pro svého syna, byla upozorněna vězeňskými orgány,  že je příliš nemocný než aby mohl přijmout balíček.

Ze 30 lidí, zadržených pro podezření z organizování demonstrací, které vypukly na 19. prosince, Natalię Radziną, Sergeia Waznjaka, Anastazję Palażankę (zástupce vedoucího hnutí Mladá fronta) a Michalewicz Alaksieja byli propuštěni na kauci. Uładzimir Niaklajeu a Iryna Khalip zůstávají v domácím vězení.

Po svém propuštění Radzina Natalia psala opoziční straně Charty 97 stránek: "Jsem volná jen kvůli vám. Díky každému aktivistovi za lidská práva, každému politikovi a novináři, kteří mě podporovali - a to dokonce i jen slovem. Jsem svobodná, díky vám za vaši podporu a vaše modlitby. "

Podmínky pro domácí vazby Uładzimira Niaklajeu a Iryny Khalip mohou být popsány jako drakonické: nemohou opustit byt, otevřít dveře ani okno, nebo zvednout telefon, a v jejich domech jsou stále přítomni dva důstojníci KGB. Tyto podmínky jsou považovány Amnesty International za vězení, a proto oba tito vězni jsou považováni za vězně svědomí.

Je velmi pravděpodobné, že jsou zadrženy i další osoby, o kterých však Amnesty International nemá dostatek informací.

Reagujme na tuto situaci, a napišme email nebo dopis prezidentu Lukašenkovi.

 

 TEXT E-MAILU V ČESKÉM JAZYCE:

Vážený pane,

píši vám s výzvou k ukončení používání represe proti opozičním aktivistům a novinářům zadržovaným v souvislosti s organizováním a účastí na demonstraci 19. prosince 2010

Vyzývám Vás k okamžitému propuštění vězňů svědomí, kteří jsou drženi ve vazbě KGB, nebo v domácím vězení, jen kvůli své pokojné činnosti. V současné době jsou tyto:

    
* Kandidáti na prezidenta: Mikalaj Statkevich, Uladzimir Niaklajeu, Andrej Sannikau;
    
* Novináři: Atroszczenkau Alexander, mluvčí Andrei Sannikaua, Iryna Halip, korespondentka pro ruské noviny Novaja Gazeta;
    
* Politický komentátor Alexandr Fieduta;
    
* Opoziční aktivisté: Paul Sewjarjanets, disident a člen týmu vedení kampaně Vital Rymaszewskiego, Anatol Lyabedzka, předseda Spojené Občanské strany, Vladimir Kobets, člen týmu vedení kampaně Andrei Sannikaua, Zmitser Bandarenka, koordinátor opozice kampaně "Evropský Bělorusko", Alexandr a Sergej Arastowicz Martseleu , členové týmu vedení kampaně Mikalai Statkevich.

Obvinění proti všem zadrženým z "organizování masových nepokojů", by měla být zrušena, protože jsou neopodstatněná.

Apeluji na běloruské orgány, aby provedly okamžité a nestranné vyšetřování obviněných důstojníků KGB pro mučení a špatné zacházení s Alexanderem Atroszczenkauem, Alaksiejem Michalewiczem a ostatních věznů.

Apeluji na běloruské orgány, aby umožnily nezávislým lékařům poskytnout vězňům lékařskou péči.

Připomínám, že Bělorusko je stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Proto je povinno zabránit mučení a pronásledování lidí na svém území, a zajistit, aby všechny stížnosti byly prošetřeny rychle a důkladně nezávislým soudnictvím.

Také běloruským úřadům připomínám, že Bělorusko jako signatář ICCPR, je povinno zabránit dalšímu útlaku lidí, kteří mají zkušenosti s mučením, anebo byly jeho svědky.

 

Napište email v ruském jazyce:

 

Уважаемый господин Президент,

обращаюсь к Вам с призывом прекратить репрессий против активистов оппозиции и журналистов, задержанных в связи с организацией или участиeм в демонстрации 19 декабря 2010 г.

Призываю к безотлагательному освобождению заключённых, которые находятся под стражей КГБ или под домашним арестом, исключительно из-за мирной деятельности. На данный момент это:

  • Kандидаты на пост президента: Николай Статкевич, Владимир Некляев, Андрей Санников; Журналисты: Александр Антрощенков, пресс-секретарь Андрея Санникова; Ирина Халип, корреспонденткa российской газеты «Новая Газета»;
  • Политический oбозреватель: Александр Федута;
  • Aктивисты оппозиции: Павел Северинец, активист оппозиции и член предвыборной команды Виталия Рымашевского; Анатолий Лебедько, председатель Объединенной Гражданской партии; Владимир Кобец, член предвыборной команды Андрея Санникова; Дмитрий Бондаренко, координатор оппозиционной кампании „Европейская Беларусь”; Александр Арестович и Сергей Марцелев, члены предвыборной команды Николая Статкевича.

Oбвинения против всех лиц, задержанных за "организацию массовых беспорядков" должны быть сняты, поскольку они являются необоснованными.

Призываю белорусские власти к проведению скорого и независемого расследования касающегося обвинений выдвинутых против сотрудников КГБ, обвиняемых в пытках и жестоком обращении с Александрeм Антрощенковым, Алексеeм Михалевичем и других заключенных.

Призываю белорусские власти к предоставлению доступa независимым врачам к заключённым и гарантированию им адекватнoй медицинскoй помощи.

Напоминаю, что Беларусь является участником Международного Пакта о Гражданских и Политических Правах. Поэтому обязана предотворять пытки и преследования на территории страны и гарантировать, что все обвинения будут быстро и тщательно расследованны независимыми судами.

Хочу тоже напомнить белорусским властиам, что как государство, подписавшее MPPOiP, Беларусь обязаннa предотвраять дальнейшие репрессии против людей, которых испытывали или которые были свидетелями пыток.

 

anebo v anglickém jazyce:

 

Dear Sir,

I am writing to you to make an appeal to stop the repressions of the opposition activists and journalists who have been detained in connection with the organisation of, or the participation in the demonstration, which took place on 19 December 2010.

I am urging you to release immediately the prisoners of conscience who are being detained in the KGB prison or are held in house arrest solely because of their peace activity. At this moment the prisoners of conscience are:

  • Presidental candidates: Mykalau Statkevich, Uladzimir Nyaklyayeu, Andrei Sannikov;
  • Journalists: Alyaksandr Atroshchankau, the press secretary of Andrei Sannikov, Iryna Khalip, correspondent for the Russian newspaper Novaya Gazeta,
  • Political commentator: Alyaksandr Fyaduta;
  • Opposition activists: Pavel Sevyarynets, an opposition activist and a member of the Vital Rymasheusky’s campaign team; Anatol Lyabedka, a president of the United Civic Party; Uladzimir Kobets, a member of the Andrei Sannikov’s campaign team; Zmitser Bandarenka, a coordinator of the opposition "European Belarus" campaign;  Alyaksandr Arastovych and Syargei Martseleu, members of the Mykalau Statkevich’s campaign team.

The charges of 'the organisation of mass disorder', with which all the detainees are faced, are groundless and should therefore be dropped.

I am urging Belarusian authorities to conduct fast and independent investigation of the charges raised against KGB officers accused of torture and ill-treatment of Alyaksandr Atroshchankau, Ales Michalevic and other prisoners.

I am urging Belarusian authorities to grant access for independent doctors to the detainees and to ensure them a proper medical treatment.

Please note that Belarus is a signatory of the International Covenant on Civil and Political Right. Therefore, Belarus is obliged to prevent torture and persecution on the territory of Belarus and to guarantee that all the allegations are quickly and thoroughly investigated by independent courts.

Please also note that as a signatory of the ICCPR, Belarus is obliged to prevent further repressions of people who experienced themselves or were the witnesses of tortures.

Yours sincerely

 

A zašlete jej na e-mailovou adresu úřadu běloruského prezidenta.

 

Email: contact@president.gov.by

 

 

Děkujeme