Násilí na ženách v tichomořských ostrovech

16.01.2011 11:00

 

Případy násilí na ženách v tichomořských ostrovech jsou jedny z nejčastějších na světě.

 

Rok 2009 byl mezníkem pro ženy v Pacifiku, neboť vedoucí představitelé tichomořských ostrovů se zavázali k ukončení násilí na ženách.

 

Ale jen velmi málo bylo od té doby učiněno pro řešení tohoto problému. Dosud nedošlo k žádnému adekvátnímu opatření, změně právních předpisů nebo zlepšení služeb pro ženy, prchající před násilím ze svých domovů.

 

Připojte se k petici, a apelujte na tichomořské vedoucí představitele:

-       aby převzali odpovědnost za to, že jejich země bude bezpečná pro ženy a jejich rodiny,

-       zavedli potřebnou legislativu pro zabránění násilí na ženách, potrestání jeho viníků a kompenzace pro pozůstalé,

-       aby podepsali, ratifikovali a uvedli do praxe úmluvy o lidských právech, zejména ty, které chrání ženy před násilím

 

Petici naleznete a můžete podepsat zde: www.amnesty.org.nz/get-involved/take-action-online/pif-svaw-161110